Νέα

Ένα περίπτερο γεμάτο ΕΛΛΑΔΑ!

Το περίπτερό μας στην έκθεση της Νέας Υόρκης (fancy food 2016)…Ένα περίπτερο γεμάτο ΕΛΛΑΔΑ!!!!!!! Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες μας που βοήθησαν να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παρουσία της Mediteranée στη Διεθνή έκθεση της N.Y.

News

A kiosk full of Greece !!!!!!!

Our stand at the New York exhibition (fancy food 2016) … A booth full GREECE !!!!!!! We would like to thank all our partners who helped to successfully complete the presence of mediteranee in the International exhibition of New York.